Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Notiser

En särskild tipsmottagning organiseras på våldsroteln.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Hans Holmér sammanträffar med tjänstemän i statsrådsberedningen. Han informerar statsminister Ingvar Carlsson om läget.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Hans Holmér förses med livvakter.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Hans Holmér håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Hans Holmér tar kontakt med förre ambassadören Sverker Åström och ber denne biträda polisens ledningsgrupp med analyser. Efter en kontakt med utrikesdepartementet accepterar Åström.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Hans Holmér diskuterar möjligheterna att utfästa en belöning med justitieminister Sten Wickbom.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Hans Holmér sammanträffar med Romander och avdelningschefen vid säkerhetsavdelningen Sven-Åke Hjälmroth. De diskuterar rikspolisstyrelsens medverkan i utredningsarbetet.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.

Noter

Notiser
1986-03-03 00:00:00 Uppdaterad:2019-04-28
Förhör med Ahmed Z.
1986-03-03 11:05:00 Uppdaterad:2019-01-01
Förhör med Ann-Charlotte H.
1986-03-03 16:50:00 Uppdaterad:2019-01-01
Förhör med Charlotte L.
1986-03-03 16:55:00 Uppdaterad:2019-01-01
Förhör med Nicola F.
1986-03-03 18:37:00 Uppdaterad:2019-06-02
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se