Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Notiser

De upphittade kulorna undersöks på statens kriminaltekniska laboratorium.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Rikskriminalsektionen påbörjar en egen registrering av förundersökningsmaterialet i de delar som sektionen handlägger.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Preliminärt rättsmedicinskt utlåtande avges.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Holmer håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Holmer informerar Wickbom och diskuterar säkerhetsavdelningens medverkan i utredningen.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Bundeskriminalamt i Wiesbaden lånar ut en signalementsmaskin. Med hjälp av Vittnesuppgifter framställs s.k. pusselbilder av gärningsmannen. Arbetet pågår i en vecka.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Holmér kontaktar Romander och ber att få hjälp av byråchefen Leif Hallberg med kontakterna med massmedierna.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
En person med sydafrikansk bakgrund kontaktade PU och tipsade om att den sydafrikanska säkerhetstjänsten BOSS kunde ligga bakom mordet på Olof Palme,
SOU 1999:88 5.2 Avsnitt HB – ”Sydafrika”.

Noter

Notiser
1986-03-05 00:00:00 Uppdaterad:2019-04-28
Protokoll fört vid ledningsgruppen den 5 mars 1986.
1986-03-05 00:00:00 Uppdaterad:2020-11-15
Undersökning av teleskåp.
1986-03-05 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-21
Förhör med Stefan G.
1986-03-05 18:00:00 Uppdaterad:2020-12-06
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se