Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
Dörrknackningen i området kring brottsplatsen fortsätter.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Nio tekniker letar utefter den förmodade flyktvägen.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Polismyndigheten i Stockholm och rikskriminalsektionen går över till ett gemensamt register för förundersökningen.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Hans Holmér håller presskonferens och informerar om spaningsläget.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
FBI avger utlåtande över undersökningen av kulorna.
SOU 1987:72 Bilaga 3 Kalendarium över brottsutredningen.
Jovan B ”Ivan” kontaktade Palmeutredningen. Samtidigt inkom två promemorior från säkerhetspolisen. I promemoriorna redogjorde säkerhetspolisen för de uppgifter en källa lämnat. Uppgifterna byggde på vad Jovan berättat för källan.
SOU 1999:88 5.1 Avsnitt HA – ”CIA” ⇛

Noter

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 10 mars 1986.
1986-03-10 00:00:00 Uppdaterad:2020-11-16
Notiser
1986-03-10 00:00:00 Uppdaterad:2019-04-28
Undersökning av Olof Palmes säkerhetsskåp.
1986-03-10 00:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
Förhör med Stig E.
1986-03-10 09:52:00 Uppdaterad:2019-01-01
Förhör med Katrin E.
1986-03-10 13:15:00 Uppdaterad:2019-01-01
Förhör med Polis Anders P i 1170.
1986-03-10 20:35:00 Uppdaterad:2020-12-02
Notiser
1986-03-10 00:00:00 Uppdaterad:2019-04-28
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se