Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
59.33738318.061332

I brottsplatsundersökningsprotokollet skriver Börje Moberg:

PLATSBESKRIVNING.

Sveavägens östra trottoar vid Tunnelgatan är ca 7 1/2 m bred. Trottoaren fortsätter över Tunnelgatan som är en gågata. Beläggningen på trottoaren och Tunnelgatan består av kvadratiska betongplattor. Trottoaren och Tunnelgatan ligger i samma nivå.

I gatukorsningens sydöstra hörn finns i fastigheten en trappa ned till tunnelbanestationen Hötorget. Nedgången är stängd med nedrullade och låsta jalusigaller mot Tunnelgatan och Sveavägen. Vid tunnelbanenedgången finns en pelare med drygt en meters diameter som uppbär fastighetens hörn. Invid pelaren f Inns en skylt med hänvisning till Brunkebergs tunneln Vid Birger Jarlsgatan och att den är öppen kl 06.00 - 22.00.

Mellan Sveavägen och Luntmakargatan är Tunnelgatan ca 7 1/2 m bred. Avståndet mellan nämnda gator är 55 m. Mitt i Tunnelgatan ca 35 m in från Sveavägen står sex st manskapsbodar uppställda i tre våningar. Barackbyggnaden når fram till Luntmakargatan och är tre m bred.

Den större delen av Tunnelgatan mellan Luntmakargatan och Malmskillnadsgatan utgöres av trappor. Utmed den södra hus fasaden finns en byggnadsställning som går ut 1,7 m från huslivet och är täckt med säckvis. Invid byggnadsställningen Vid Luntmakargatan f Inns ett temporärt skjul av presenningar Innehållande en container. Avståndet mellan skjulet och Tunnelgatans norra husliv är 2,2 m. På båda sidor om mynningen till Brunkebergs tunneln finns trappor med 31 trappsteg vardera. Den södra trappan är blockerad av byggnadsställningen. Sedan kommer ytterligare tre trappor med 18, 19 och 21 trappsteg i gatans mitt upp till Malmskillnadsgatan. Norr om trapporna innanför buslivet f Inns hiss och rulltrappa.


Paret Palme passerar korvkiosken.
1986-02-28 23:17:00 Uppdaterad:2019-01-01
Makarna Palme korsar Sveavägen.
1986-02-28 23:17:30 Uppdaterad:2019-06-01
Stig E, "Skandiamannen" stämplar ut.
1986-02-28 23:19:00 Uppdaterad:2019-01-01
”dekorimamannen”.
1986-02-28 23:20:00 Uppdaterad:2019-01-01
Skotten.
1986-02-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
Gärningsmannen.
1986-02-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-04-29
Lisbet Palme.
1986-02-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
Gärningsmannen passerar vittnet lars J.
1986-02-28 23:21:40 Uppdaterad:2019-06-06
Leif "Chevamannen" ringer 90 000.
1986-02-28 23:22:20 Uppdaterad:2019-04-20
Polispatrullen 2520 stoppas på Kungsgatan.
1986-02-28 23:22:40 Uppdaterad:2019-01-01
SBC larmar ut skottlossning Tunnelgatan – Sveavägen.
1986-02-28 23:23:00 Uppdaterad:2020-12-03
Personalsituationen vid tidpunkten för mordet..
1986-02-28 23:23:00 Uppdaterad:2019-04-21
Ingripandemeddelande listan.
1986-02-28 23:23:00 Uppdaterad:2020-11-28
listan.
1986-02-28 23:23:00 Uppdaterad:2020-12-01
Järfälla taxiväxel ringer efter ambulans.
1986-02-28 23:23:40 Uppdaterad:2019-04-21
Kenneth, LAC ringer till Jan på SBC.
1986-02-28 23:24:40 Uppdaterad:2019-04-20
Yvonne och Ahmed möter Vittnet Lars.
1986-02-28 23:24:45 Uppdaterad:2019-06-07
Ambulans 912 larmas till Sveavägen - Tunnelgatan.
1986-02-28 23:24:50 Uppdaterad:2019-04-21
Polismännen upptar förföljandet av gärningsmannen.
1986-02-28 23:25:00 Uppdaterad:2019-01-01
Sollentunaambulansen 951 hejdas på Sveavägen.
1986-02-28 23:25:20 Uppdaterad:2019-01-01
Yvonne och Ahmed möter poliserna.
1986-02-28 23:25:40 Uppdaterad:2019-01-01
”Ilanrop” – Gärningsmannen har sprungit från platsen.
1986-02-28 23:26:00 Uppdaterad:2019-07-21
Claes B (LAC) kontaktar Kenneth L i ambulans 912 via radion.
1986-02-28 23:26:30 Uppdaterad:2019-01-01
Det är Olof Palme.
1986-02-28 23:27:00 Uppdaterad:2019-07-20
Wslkie-talkie
1986-02-28 23:28:00 Uppdaterad:2020-11-27
Ambulans 951 lämnar mordplatsen med Olof Palme.
1986-02-28 23:28:20 Uppdaterad:2019-07-31
Avspärrningen av brottsplatsen.
1986-02-28 23:30:00 Uppdaterad:2019-06-16
Förhör med Inger A.
1986-03-09 19:47:00 Uppdaterad:2021-01-08
Förhör med Kerstin N.
1986-03-09 19:00:00 Uppdaterad:2019-06-01
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se