Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1975-06-13 00:00:00750613_000160Senast uppdaterad 2019-05-01

Avslöjande att SKP:s partikansli är avlyssnat.

Den 13 juni 1975 hade SKP:s partisekreterare Roland Pettersson i SKP:s organ Gnistan avslöjat att man hade starka bevis för att partikansliet var utsatt för telefonavlyssning. Uppgifter om detta hade partiet fått av en televerksarbetare. Större spridning fick uppgifterna den 17 juni då de publicerades i Dagens Nyheter.

Justitieminister Lennart Geijer bekräftade tidningsuppgifterna och framhöll att bakom avlyssningen låg misstankar om tagande av understöd från främmande makt. Han betonade också att polisen vid avlyssning omedelbart måste förstöra alla uppgifter som inte hänförde sig till den pågående utredningen.

JO utredde omständigheterna runt avlyssningen och kunde den 30 juni 1975 konstatera att inga felaktigheter begåtts.

Den 7 jul 1975 i presenterade Geijer en ”vitbok” om telefonavlyssningarna. Där tillkännagavs att sju svenska medborgare var föremål för avlyssning med hänvisning till misstanke om brott mot rikets säkerhet. Enligt Geijer talade uppgifter för att SKP ”tagit emot betydande belopp från främmande makt”. Dessa uppgifter hade stärkts under utredningens gång men man saknade tillräckliga bevis för att kunna väcka åtal. Den avlyssning som SKP:arna utsatts för, hade enligt Geijer avbrutits redan före Gnistans avslöjanden. Detta var dock inte sant, vilket ju framgår av Moraths påteckning på ovan nämnda handling. Avslöjandet ledde, i motsats till vad Geijer uppgav, till att ett stort antal telefonkontroller omedelbart avbröts, vilket naturligtvis fick konsekvenser rörande överskottsinformationen. Så snart telefonkontroller mot ledande inom SKP och KFML(r) återupptogs, fortsatte man dock att samla in överskottsuppgifter på samma sätt som tidigare.

Orginal: SOU 2002:95 Sjukhusaffären i Göteborg 1975 sid 288.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se