Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1980-09-18 00:00:00800918_000160Senast uppdaterad 2019-01-01

18 september – 6 oktober 1980 Ubåtsjakt utanför Utö i Stockholms skärgård.

Ajax 1963 - 1995

Marinens bogserbåt Ajax upptäcker tornet på en ubåt utanför Utö i Stockholms skärgård. Ubåtsjakts helikopter sänds till platsen och får hydrofonkontakt samt sätter in knallskott och sjunkbomb för att varna ubåten. Ubåtsjakten kommer att sträcka sig över flera veckor och inkluderar rustning av en malpåseförlagd jagare, Halland. Flera optiska och hydrofonkontakter erhölls. Till skillnad från tidigare lämnar ubåten eller ubåtarna inte området då de blev upptäckta, utan försöker i stället slingra sig undan och avfyrar skenmål.

HMS Halland (J18)


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se