Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1982-10-01 00:00:00821001_000160Senast uppdaterad 2019-01-01

1 till 14 oktober 1982 Hårsfjärden-incidenten.

De officiella beskrivningarna av Hårsfjärdenhändelserna har alla tagit som utgångspunkt den observation av periskop som gjordes den 1 oktober 1982 på Hårsfjärden, och som blev den utlösande faktorn för den stora ubåtsjaktoperationen. Dagarna omedelbart innan hade emellertid ett antal observationer gjorts i Stockholms mellersta skärgård, och även inne i Stockholms hamn.

Ubåten Sjöhunden spärrar utloppet till Hårsfjärden oktober 1982. Helikopter Boeing Vertol 107 med aktiv sonar i förgrunden (foto: Björn Lundberg).


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se