Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Olof Palmes ärende lämnas in till Länsrätten.

1986-02-26 00:00:00860226_000160

lämnades överklagandehandlingarna personligen över till Åke Lundborg. Denne vidarebefordrade handlingarna till chefen för registreringsenheten Björn D. Samma dag lämnade Björn D handlingarna för registrering på data. Denna uppgift kom också att samma dag utföras av Anette H. Därefter lades handlingarna, som tilldelats rotel 21, i ett aktomslag vilket sorterades in för förvaring i ett särskilt rum på registreringsenheten. Björn D behöll en kopia av besvärsskrivelsen på sitt rum.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se