Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-02-28 23:21:20860228_232120A1Senast uppdaterad 2020-11-27

Flykten.

.

Den 15 mars 1986 kl.13:30 A:1969

Förhörsledare: Jan Länninge

Tidsschema

Tidtagning beträffande tänkbara flyktvägar. Dessa har indelats i sektliner alltefter olika vittnesslakttagelser. Provtagningen har skett sektionsvis.

Den utfördes måndagen 86-03-10 Tid 18-tiden av krikom Jan Länninge { 43 år, vikt 83 kg, 180 Cm, god motionär). Vägbanan nar ej snö eller isbe1agd vilket fallet var den 28.2.

Inringad siffra anger tänkbar flyktfart (ca. 70% av full kapacitet )
Annan siffra. anger tänkbar tid för snabb gång (gränsande till småspringande)

SE DIAGRAM

Tidsschema

Tidtagning beträffande framkörningstider olika polisfordon. Provkörningen företogs torsdagen kl. 22.50—23.00 ned rb 1120 (Volvo) ned pa Lanz och Norden. Vid tillfället rådde ringa trafik och fri väg påkallades vid behov.

Rb 3230 Södermalmspiketen

Beridarbansgatan – Sergels torg – Sveavägen till korsningen med Kungsgatan ca. 7 sek. Kungsgatan — Tunnelgatan beräknas ha tagit samma tid. Pikétpersonalen har angivit framkörningstiden till 15—20 sekunder. I tidsdiagrammet har 20 sekunder angivits.

Rb 1520 pkom Dalagaard

Kungsträdgårdsgatan vid Hamngatan — Hamngatan Regeringsgatan — David Bagares Gata och korsningen ned Malmskillnadsgatan 90 sekunder.

Rb 1170.

Grand Hotel — Kungsträdgårdsgatan - Hamngatan Oxtorgsgatan - Malmskillnadsgatan – Döbelnsgatan(mot körriktningen, provkörd i körriktningen) — Tegnergatan — Birger Jarlsgatan — Snickarbacken ca. 3 minuter 20 sekunder.

Rb 2520 pkom Söderström

Framkörningstiden endast beräknad till ca. 35 sekunder. Körsträcka Kungsgatan utanför rest King Creole (regeringsgatsbron) — Sveavägen — Tunnelgatan.

Pkom Söderström har angivit helt andra tider beträffande larm tid och ankomst till brottsplatsen. Taxichaufför A, som larmade pkom Söderström på Kungsgatan, hade hört samtalet från Anders Ds taxibil och Järfälla taxi och 1 – 1½ minut hade förflutit när han stoppade Söderström. (se sep. förhörsutsaga)

För vittnen och övriga inblandade har olika tidsaxlar uppgjorts. Dessa har sammanförts ett tidsdiagram.
Tidsangivelsen O avser mordet.
Samtliga angivelser är i sekunder.
Enda fasta klockslaget är LARM—tiden från IM-et hos ledningscentralen, dvs 23:23
Från Larmtiden har radiobilarnas tider beräknats.
Med hjälp av tabellen över tänkbara flyktvägar har gjorda iakttagelser inprickats på diagrammet.

Den 7 september 1994 kl.13:30 A:15834-1

Förhörsledare: Ann-Helene Gustafsson,

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se