Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-02-28 23:21:50860228_232150Senast uppdaterad 2020-09-23

Anders kontaktar vi radio växeltelefonisten på Järfälla taxi.

Anders kör in mot trottoarkanten och kontaktar vi radio växeltelefonisten Ann-Louise på Järfälla taxi. Ann-Louise letar efter numret till polisen en person som fanns i lokalen gav henne ett direkt nummer och hon ringde sambandscentral. Växeltelefonisten kunde dock bara berätta att någon hade blivit skjuten i korsningen Sveavägen/Tunnelgatan. Radiooperatören Ulf vid sambandscentralen bad växeltelefonisten att ringa tillbaka till taxichauffören och be denne stanna på platsen tills polis anlände där efter läggar han på. Hon gjorde detta.

Telefonsamtalet från växeltelefonisten vid Järfälla taxi ledde till att ett s.k. ingripandemeddelande registrerades i den datoriserade anläggningen i SBC kl. 23.23. Registreringstidpunkten anger när radiooperatören lagrade den text han skrivit in på sin terminal. Själva samtalet har därför påbörjats något tidigare.

Ingripandemeddelande listan

SBC larmar ut skottlossning Tunnelgatan – Sveavägen.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se