Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-02-28 23:23:00860228_232300ASenast uppdaterad 2019-04-21

Personalsituationen vid tidpunkten för mordet..

Personalsituationen vid polismyndigheten i Stockholm

Vid tidpunkten för mordet tjänstgjorde vid ordningsavdelningen 210 polismän i yttre tjänst. Av dessa var 178 avdelade för utrycknings- och övervakningstjänst inom vaktdistrikt 1—6(varav 103 inom vaktdistrikt 1-3 och 75 inom vaktdistrikt 4-6) och 32 för övervakning i tunnelbanan. Vidare fanns 8 trafikpoliser i tjänst. I sambandscentralen (SBC) tjänstgjorde en kommissarie, elva inspektörer och en administrativ befattningshavare. Vidare fanns där en inspektör som genomgick s.k. kommissarieintroduktion. På spaningssektionen tjänstgjorde 31 polismän. I krimjouren tjänstgjorde 17 polismän.

Vaktdistrikt 1 — 6

Länspolismästaren Hans Holmer hade semester den 28 februari och den 3 mars 1986. Holmer var på resa till Dalarna för att åka Vasaloppet söndagen den 2 mars. Biträdande länspolismästaren Gösta Welander hade partiell tjänstebefrielse från den 14 januari till den 21 mars 1986 för en kurs på försvarshögskolan. Polisöverintendenten Hans Wranghult, som är chef för kriminalavdelningen, var vikarie för Welander. Wranghult hade emellertid semester t.o.m. den 28 februari 1986 och befann sig i Transtrandsfjällen. Som vikarie för Holmér den 28 februari 1986 tjänstgjorde polisöverintendenten Sune Sandström, som är chef för ordningsavdelningen. Wranghult var förordnad som vikarie den 3 mars 1986. Polisintendenten Göran Hansén hade beredskapen som polischef det aktuella dygnet.

Under kvällen den 28 februari 1986 tillämpades s.k. citykommendering för personal i vaktdistrikt 1 och 2. Chef för citykommenderingen var kommissarien Gösta Söderström. Han var därigenom högsta yttre befäl i citykärnan i Stockholm. Kommissarien Christian Dahlsgaara var s.k. Y-ledare (dvs högsta yttre befäl) i vaktdistrikt 1, vars personal emellertid på grund av citykommenderingen till viss del stod under Söderströms befäl. Tf kommissarien Lars Christiansson tjänstgjorde som befäl för piketgrupperna i vaktdistrikt 1 och 3". Kommissarien Hans Koci tjänstgjorde som vakthavande kommissarie i SBC.

Polispatruller i yttre tjänst

700 IM 05.14
1120 Radiobil IM 00.13
Per Englund A-14202-01, E-23-08
Torsten Lantz A-14202-00, E-23-05
Anm. Kollar inbrottet i Ljubisa Najics svägerskas bil kl.23:10?
1150 Radiobil IM 00.13
Tommy Carlsson
Gunnel Jönsson
1160? Radiobil
Dag Andersson A-14212-00
Kenneth Johansson
1160? Radiobil
Christer Åkerman
Roland Strömberg
1170 Radiobil IM 23:26
Anders Pettersson
Mats Eriksson
1180 Radiobil IM 23:28
Ingen patrull med nummer 1180 finns noterad i journalen mordnatten. Däremot finns två patruller 1160 varav den ena kan vara IM-listans 1180. Besättningen var i så fall antingen Dag Andersson / Kenneth Johansson eller Christer Åkerman / Roland Strömberg
1210 Radiobil IM 23:37
Lars Christianson A-14093 IM 04:33
Hans-Erik Rehnstam i journalen inskriven för tjänst i piket 1230
1220 Piket IM 23:54
Sven Matzols Befäl IM 04:30
Sven-Olof Laggar
Kjell Dahl A-14210-00
Kent Karlsson d4
Bo Andersson
1227 Radiobil "jollebil" till piket 1230 IM 23:33
Per Hall
Göran Stigsson
Carl-Gustav Östling får besök.
1230 Piket "Norrmalmspiketen" IM 23:23
Christer Persson Befäl, A:14207
Kent Bäcklund
Lena Löhr
Ulf Hellman
Per Borg
Skottlossning larmas ut.
1470 Övervakningsbuss IM 23:30
Tommy Fordell Befäl IM 04:30
Lilian Eriksson
Carl-Gustav Rask
Bo Andersson/td>
Thörngren
Stove
1520 Kommissariebil IM 23:25
Christian Dalsgaard Kommissarie, A:14206
Thomas Ekesäter
1540 Patrullen del av gatulangningsgruppen IM 00:26
Okänd besättning.
1590 IM 04:32
2120 Radiobil IM 23:28
Bo Larsson IM 04:30
Britt Wallberg
2150 Radiobil IM 00:19
Håkan Gillenskog A-14217-00, D-5582-02
Magnus Rudberg A-14217-01, D-5582-03
2160 Radiobil IM 23:26
Leif Bidefjord IM 05:15
Lennart Källström
2520 Kommissariebil IM 23:31
Gösta Söderström Kommissarie
Ingvar Windén
Polispatrullen 2520 stoppas på Kungsgatan.
Skottlossning larmas ut.
Polispatrullen 2520 anlände som första polis till mordplatsen.
2550 Hundpatrull IM 23:36
Karl-Erik Arnström () (Står med förnamn Per i Juristkommissionens protokoll)
3120 Radiobil IM 00:13
Stig Rysén
Lars Berndtsson
3220 Piket "" IM 23:54
Mats Näslund Befäl IM 04:30
Björn Larsson
Anders Sållström
Stefan Edström
Mats Blomgren
Tommy Hägglund
Tomas Fransson
3230 Piket "Södermalmspiketen" IM 23:23
Kjell Ö Befäl
Claes D
Klas G
Jan H
Leif S
Peter W
Skottlossning larmas ut.
3480 IM 02:49
IM 04:30
3625 IM 23:33
Radion med anropsnummer 3625 har ej kvitterats ut under mordnatten (enligt kriminalkommissarie Sven Fehrm, Södermalmspolisen).
5520 IM 23:33
Åke Rimborn IM 23:35
Thomas Torstensson
6370 IM 05:13
9152 IM 23:45
Polis Rickard W
Polis Urban M
9230 IM 00:24
9274 IM 05:26
9950 IM 03:11

A:6797 Lista polispatruller under mordnatten.

A 6797-00-B Sammanställning polispatruller.

Tjänstgörande personal vid narkotikaroteln.

KI:13315-PM-Tjäntgöringslista.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se