Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-02-28 23:23:00860228_232300ASenast uppdaterad 2019-04-21

Personalsituationen vid tidpunkten för mordet..

Personalsituationen vid polismyndigheten i Stockholm

Vid tidpunkten för mordet tjänstgjorde vid ordningsavdelningen 210 polismän i yttre tjänst. Av dessa var 178 avdelade för utrycknings- och övervakningstjänst inom vaktdistrikt 1—6(varav 103 inom vaktdistrikt 1-3 och 75 inom vaktdistrikt 4-6) och 32 för övervakning i tunnelbanan. Vidare fanns 8 trafikpoliser i tjänst. I sambandscentralen (SBC) tjänstgjorde en kommissarie, elva inspektörer och en administrativ befattningshavare. Vidare fanns där en inspektör som genomgick s.k. kommissarieintroduktion. På spaningssektionen tjänstgjorde 31 polismän. I krimjouren tjänstgjorde 17 polismän.

Vaktdistrikt 1 — 6

Länspolismästaren Hans Holmer hade semester den 28 februari och den 3 mars 1986. Holmer var på resa till Dalarna för att åka Vasaloppet söndagen den 2 mars. Biträdande länspolismästaren Gösta Welander hade partiell tjänstebefrielse från den 14 januari till den 21 mars 1986 för en kurs på försvarshögskolan. Polisöverintendenten Hans Wranghult, som är chef för kriminalavdelningen, var vikarie för Welander. Wranghult hade emellertid semester t.o.m. den 28 februari 1986 och befann sig i Transtrandsfjällen. Som vikarie för Holmér den 28 februari 1986 tjänstgjorde polisöverintendenten Sune Sandström, som är chef för ordningsavdelningen. Wranghult var förordnad som vikarie den 3 mars 1986. Polisintendenten Göran Hansén hade beredskapen som polischef det aktuella dygnet.

Under kvällen den 28 februari 1986 tillämpades s.k. citykommendering för personal i vaktdistrikt 1 och 2. Chef för citykommenderingen var kommissarien Gösta Söderström. Han var därigenom högsta yttre befäl i citykärnan i Stockholm. Kommissarien Christian Dahlsgaara var s.k. Y-ledare (dvs högsta yttre befäl) i vaktdistrikt 1, vars personal emellertid på grund av citykommenderingen till viss del stod under Söderströms befäl. Tf kommissarien Lars Christiansson tjänstgjorde som befäl för piketgrupperna i vaktdistrikt 1 och 3". Kommissarien Hans Koci tjänstgjorde som vakthavande kommissarie i SBC.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se