Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-02-28 23:23:00860228_232300BSenast uppdaterad 2020-11-28

Ingripandemeddelande listan.

IM-listan

86-02-28 23:23 * HÄNDELSE: MISSHANDEL OMRÅDE: 13M ADRESs: TUNNELGAT-SVEAV**FORTS IM
ANMÄLARE: JÄRFÄLLA TAXI SIGN_AO
HK: 20 ANTECKN: MAN SKJUTEN
ÅK: 54 PTR: 9152 BEORDRAD: 23:45 * AO ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:19 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:19 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1220 BEORDRAD: 23:54 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:29 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:29 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 3220 BEORDRAD: 23:54 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:30 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:30 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 3120 BEORDRAD: 00:13 HZ ANTECKNINGAR: VÄSTERLÅNG 31/BEV BOST
KLAR PÅ PLATS: 02:49 ÅT ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 02:49 ÅT ANTAL GRIPNA: 00
Bevakning anordnas vid makarna Palmes bostad.
ÅK: 54 PTR: 1150 BEORDRAD: 00:13 HZ ANTECKNINGAR: BEV SABB
KLAR PÅ PLATS: 04:19 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:19 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK 54 PTR: 1120 BEORDRAD: 00:13 HZ ANTECKNINGAR: BEV SABB
KLAR PÅ PLATS: 04:20 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:20 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 2150 BEORDRAD: 00:19 KD ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:19 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:19 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 9230 BEORDRAD: 00:24 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:23 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:23 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1540 BEORDRAD: 00:26 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:19 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 00:24 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 3480 BEORDRAD: 02:49 ÅT ANTECKNINGAR: BEV VESTERLÅNGG
KLAR PÅ PLATS: 04:30 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:30 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 9950 BEORDRAD: 03:11 GJ ANTECKNINGAR: ROYAL VIKING
KLAR PÅ PLATS: 04:23 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:23 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1470 BEORDRAD: 23:30 * MB ANTECKNINGAR: ROSENBAD
KLAR PÅ PLATS: 04:30 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:30 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1230 BEORDRAD: 23:23 HZ ANTECKNINGAR: BROTTSPLATSEN
KLAR PÅ PLATS: 04:22 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:22 MB ANTAL GRIPNA: 00
SBC larmar ut skottlossning Tunnelgatan – Sveavägen.
ÅT: 54 PTR: 3230 BEORDRAD: 23:23 HZ ANTECKNINGAR: AVSP
KLAR PÅ PLATS: 04:16 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:16 MB ANTAL GRIPNA: 0
SBC larmar ut skottlossning Tunnelgatan – Sveavägen.
ÅK: 54 PTR: 1520 BEORDRAD: 23:25 HZ ANTECKNINGAR: PKOM DALSGAARD
KLAR PÅ PLATS: 04:16 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:16 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1170 BEORDRAD: 23:26 AT ANTECKNINGAR: SE ÄVEN FORTS IM
KLAR PÅ PLATS: 04:16 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:16 MB ANTAL GRIPNA: 00
”Ilanrop” – Gärningsmannen har sprungit från platsen..
ÅK: 54 PTR: 2160 BEORDRAD: 23:26 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:16 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:16 MB ANTAL GRIPNA: 00
”Ilanrop” – Gärningsmannen har sprungit från platsen..
ÅK: 54 PTR: 2120 BEORDRAD: 23:28 AT ANTECKNINGAR: BROTTSPLATSEN
KLAR PÅ PLATS: 04:26 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:26 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1180 BEORDRAD: 23:28 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:17 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:17 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 52 PTR: 2520 BEORDRAD: 23:31 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 03:27 SS ÅTGÄRD: ANM/PRIMÄRRAPP, VD
AVSLUTAD: 03:27 SS ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1227 BEORDRAD: 23:33 AT ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:17 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:17 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 5520 BEORDRAD: 23:33 AT ANTECKNINGAR: TILL SABB/PKOM RIMBORN
KLAR PÅ PLATS: 04:17 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:17 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 2550 BEORDRAD: 23:36 GJ ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:17 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:17 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1210 BEORDRAD: 23:37 AY ANTECKNINGAR: CHRISTINSSON
KLAR PÅ PLATS: 04:17 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:17 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 5520 BEORDRAD: 23:35 * MB ANTECKNINGAR: PKOM RIMBORN
KLAR PÅ PLATS: 06:09 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 06:09 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1470 BEORDRAD: 04:30 MB ANTECKNINGAR: ROSENBAD
KLAR PÅ PLATS: 16:07 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 16:07 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 2120 BEORDRAD: 04:30 MB ANTECKNINGAR: BROTTSPLATSEN
KLAR PÅ PLATS: 07:09 KD ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 07:09 KD ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1220 BEORDRAD: 04:30 MB ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 16:07 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 16:07 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 3220 BEORDRAD: 04:30 MB ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:39 GJ ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:39 GJ ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 3480 BEORDRAD: 04:30 MB ANTECKNINGAR: VÄSTERLÅNGGATAN
KLAR PÅ PLATS: 16:07 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 16:07 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1590 BEORDRAD: 04:32 MB ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 04:50 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 04:50 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 1210 BEORDRAD: 04:33 MB ANTECKNINGAR: PKOM CHRISTIANSSON
KLAR PÅ PLATS: 16:07 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 16:07 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 6370 BEORDRAD: 05:13 GJ ANTECKNINGAR: : 10>>>
KLAR PÅ PLATS: 05:52 AT ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 05:52 AT ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 51 PTR: 700 BEORDRAD: 05:14 GJ ANTECKNINGAR: OPEL KADETT VIT
KLAR PÅ PLATS: 05:14 GJ ÅTGÄRD: ALLMÄNT LARM
AVSLUTAD: 05:14 GJ ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 2160 BEORDRAD: 05:15 MB ANTECKNINGAR: BROTTSPLATSEN
KLAR PÅ PLATS: 05:33 ÅT ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 05:33 ÅT ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 54 PTR: 9274 BEORDRAD: 05:26 GJ ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 16:08 MB ÅTGÄRD: BITR ANNAN PTR
AVSLUTAD: 16:08 MB ANTAL GRIPNA: 00
ÅK: 50 PTR: 3625 BEORDRAD: 23:23 * MB ANTECKNINGAR:
KLAR PÅ PLATS: 23:23 * MB ÅTGÄRD: DUBBELANM, EJ STAT.FÖRD
AVSLUTAD: 23:23 * MB ANTAL GRIPNA: 00

A:13930-1 IM-listor.

Personal på SBC mordnatten

AO Sven Arvidsson 1
AT Anders Thornestedt Vakthavande inspektör 11
GJ Gunnar Johansson 1
HZ Polis Ulf H 6
JH Jan Hedlund
KD Kjell Daniels 1
KZ Jan Kratz
MB Birgitta Brolund 3
SQ Bjarne Söderqvist
SS Sven-Olof Svensson
TE Tommy Tengkvist
WE Ronald Wrejde
ÅT Låtta Lindgren
Hans Koci, vakthavande kommissarie Anders Sigurdsson, inkallad för att koppla in apparatur i ledningsrummet
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se