Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-02-28 23:30:00860228_233000Senast uppdaterad 2019-06-16

Avspärrningen av brottsplatsen.

Så snart de livräddande åtgärderna avslutas och ambulansen lämnat platsen gav Gösta Söderström order om avspärrningen av brottsplatsen.

Avspärrningen utfördes av personal från piket 1230 ”Norrmalmspiketen” Christer Persson (befäl), Kent Bäcklund, Lena Löhr, Ulf Hellman, Per Borg

Piketen 1230 under befäl av Christer Persson ombesörjde den första avspärrningen av brottsplatsen.

Röd-vita plastband med texten POLIS spändes upp på Sveavägen från hörnet av färgbutiken Decorima, runt ett träd på gångbanan samt runt en pelare vid nedgången till tunnelbanan.

Tunnelgatan spärrades av från Decorima och snett över gatan men den avspärrningen utökades omgående med en ny som spärrade av Tunnelgatan från dess mynning mot Luntmakargatan.

Avspärrningen godkändes av Gösta Söderström

Avspärrningen utökades i samband med att brottsplatsundersökningen inleddes lördagen den 1 mars 1986.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se