Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-03-01 00:30:00860301_003000Senast uppdaterad 2019-04-17

Gösta Welander och Sune Sandström kommer till SBC.

Sedan Welander och Sandström anlänt till SBC omkring klockan 00.30 förde Welander - och i hans utevaro Sandström - högsta befälet över polisverksamheten i Stockholm.

Thornestedt och Brolund arbetade då i ledningsrummet.

>Koci informerade Welander och Sandström om vad som hänt och om vilka åtgärder som vidtagits. Welander och Sandström godtog åtgärderna och ändrade inte på något i det pågående arbetet. Koci ägnade sig därefter huvudsakligen åt den löpande verksamheten i SBC, dvs i första hand åt den övriga polisverksamhet som pågick inom distriktet under natten.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se