Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Husrannsakan i spelklubben Oxen.

1986-03-01 01:15:00860301_011500

Polis med Christian Dalsgaard i täten går in på spelklubben BK Oxen Oxtorgsgränd 2.

Man hittar bland annat den fullmakt Christer Petterson påstår sig ha skrivit på mordkvällen.

Anmälan den 1 mars 1986 kl 01:15 KA:10712-A Prorkoll II:4 sid 1220

HÄNDELSE

Lördagen den 1 mars 1985 kl. 01.15 företogs en polisinsats mot BK Oxen, Oxtorgsgränd 2, under ledning av t f pkom Dalsgaard VD1. Anledning — eftersökande av gärningsman bakom attentatet not Sveriges statsminister.

----- + -----

Inne lokalen kunde konstateras att densamma var upplåten enbart för medlemmar. För detta talar porttelefon, tittöga, medlemskort, etc. Beskrivning av lokalen — se närsluten skiss

Tolv personer fanns lokalen — ID se forts. blad.

I lokalen fanns 2 st elektroniska spelmaskiner. Philips typ CM 8501/00G, serienr 530005127, resp. 5350003759 — 4 st elektroniska pokermaskiner, 3 St TV-spel/flipperspel.

Av beslagtagna handlingar framgår att mycket stora penningsummor är omlopp, Vilket omöjliggör att dessa härrör sig från enbart servering av mat Och dryck, etc. I förrådet tillhöger om köksdörren fanns en låda ned 2 750:- och 4 500:— en plånbok. Enligt Fikas, som för kvällen var den enda att hänföra till personal, töms pengarna efter varje anställds tjänstgöringspass, vilket framgår av avräkningsbok (beslag).

Avräkning/kassabok
Arbetsschema
Medlemskartotek
Plastpärm innehållande div papper.

Polispersonalen lämnade kl. 03.00
Pikas ensan/ansvarig lokalen.

Följande personer fanns i lokalen.

1. Fikas, ZOFIA, par 571116-XXXX. Boende Krögarvägen 119. 0753—775 71 Hon var son för tillfället var ansvarig, skötte kassa och servering. Samt innehade nycklar. Hon hade fått uppdraget av Peter Molander vilken hon uppger vara ägare. Även Peters far Paul Molander har med driften att gjöra. Tfn till stället är 11 02 10, abonnemang Paul Molander.
2. Lind, Kent Fjalar, pnr 590851-XXXX. Pb LNU 511, VW passat hyrbil.
3. Berisa, Tahir, pnr 631230—XXXX. Kamrat m. 2. Från Albanien.
4. Lazic, Savo, pnr 380125—XXXX, Jugoslav.
5. Larsson, Lars Allan Bertold, pnr 510322—XXXX.
6. Vicencio Menares, Jorge Servando, pnr 630425—XXXX. Chile
7. Gavgacioglu Hace, pnr 610205—XXXX. Turk.
8. Hussein, Eva Maria, pnr 520310—XXXX, fästmö till nr 7.
9. Berisa, Kujtim, pnr 581008—XXXX, broder med nr 3.
10. Psarras, Andreas, pnr 700116—XXXX. osäker id.
Kl 02 kom
11. Andersson, Bert MIKAEL Clarence pnr 591113—XXXX.
12. Ohlsson, Christina, pnr 551209—XXXX.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se