Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Förhör med Katrin E.

1986-03-02 12:21:00860302_122100

Den 2 mars 1986 kl.12:21 L:827 Protokoll III:1 sid 170

Uppgiftsmottagare: Håkan S,

KK1

Katrin skulle sammanträffa med väninna och gå på bion. Hon var dock försenad. K1ev av T-banan vid Rådmansgatan. Gick därefter Sveavägen till biografen Grand. Det var inga männsikor på Sveavägen hon lade märke till.

Efter bioföreställningen lade hon märke till paret Palme, som med sonhustru. Katrin gick föjrbi dem, i korsningen Sveavägen-Kammakargatan. Lade inte märke till någon.

Anm. Förhör med väninnan Ingalill A saknas.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se