Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-03-05 00:00:00860305_000000ASenast uppdaterad 2020-11-15

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 5 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 5 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl. 09:55

Allmänt pressmeddelande angående hur informationen skall ske till massmedia.

Kl. 10:50

Ledningsmöte.

Kl. 12:47

Hot framfört mot Kjell Olof Feldt och Ulf Adelssohn. Vranghult beslutar att SAK får informera livvakterna. Vidare beslutats att anmälan skall skrivas ut, KK 1 informerad om hoten.

Kl. 15:30

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl. 17:20

SL Pettersson informerar ledningsgruppen, att hot inkommit mot Lisbet Palme. Meddelat genom KCV.

Kl. 18:00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl. 19:05

Krlminaloberkommissar ████████ och Regieringssehutär ████████ från BKA, anländer till Arlanda med signalementsmaskinen.

Kl. 20:50 - 21:25

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Förmiddagen

Krinsp K-G Sjödin informerar personalen vid eko- och krimsektionen, i hörsalen, angående Palmeärendet. Två sittning-ar.

Kvällen

Holmér besöker justitieministern för orientering och diskussion om SÄK.

Organisationsförändring

Vid möte i ledningsgruppen kl. 10:50 – 11:50 beslutades om följande Organisationsförändring:

Ledningsgrupp
Holmér
Vranghult
SL Pettersson (verksam från KK 1 = kontaktman till ledningen)
Tommy Lindström
Operativ grupp
SL Pettersson
Nils Linder
Tips
Irvell
Åke Svensson
Härling
Span
Christer Schönbäck
All spaningspersonal
GLG-grupp
KSL-grupp
Radion
Egen operatör, kl 08.00 - 23.00
Utredning
Reneborg
Karl Vestling
RK-ärenden
Otto Andersson
Total personalstyrka
ca 150 personer

Kl. 16:00

Informerade SL Pettersson personalen på KK 1 om ovanstående organisationsförändring.

Protokollering

Vid ledningsmötet kl 10.50 - 11.50 beslutades att protokollering skall ske av:
1) sakinnehållet i spaningsarbetet, aktivitetslista, samt hur arbetet fortlöpt,
2) alla beslut om frihetsberövanden och övriga tvångsmedel som beslutats av ledningsgruppen.
5) utlandsaktiviteter (exempel: Viesbaden, undersökning av kulor, terroristverksamhet m m)
4) organisationsförändringar
5) bevakning av presskonferenser
6) besök hos ministern

Stockholm som ovan

Karl Gustaf Sjödin


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se