Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-03-09 00:00:00860309_000000ASenast uppdaterad 2020-11-16

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 9 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 9 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 00.20

Preliminärt besked från Wincent Lange angående undersökningen av kulorna i Wiesbaden. Se bilaga

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 15.30

Presskonferens (Holmar) i sal 200.

Kl 16.20

Preliminärt besked från Vincent Lange angående undersökningen av kulorna hos FBI. Se bilaga

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 20.30

Bevakning av bårhuset i Solna enligt beslut av Holmér. Se bilaga

Kl 21.15

Norrköpingspolisen meddelar att de omhändertagit ett brev adresserat till Kjell Olof Feldt. Försändelsen innehåller två tomhylsor.

Kl 21.35

Wranghult underrättar Holmér om tomhylsorna.

Kl 22.00

Polisen i Norrköping underrättas om att försändelsen hämtas genom Gruvedals försorg. Beslut av Wranghult.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se