Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-03-12 00:00:00860312_000000ASenast uppdaterad 2020-11-16

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 12 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 11 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 00.20

Wranghult beslutar, att teknisk undersökning av lägenheten ████████ skall genomföras. Åtgärden skall dokumenteras på sedvanligt sätt.

Kl 09.35

Wranffhult uppdrar åt span, att undersöka följande personer: ████████ och ████████
Anledning till undersökningen är att tips inkommit att nämnda personer pratat om vapen och ammunition. Tipsnr. H 40-37.

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 11.00

Beslut av Vranghult, att ovannämnda ████████ och ████████ skall hämtas till förhör, och horas upplysningsvis angående tipset.

Kl 11.50

Nytt brev från "Skelleftehamnsvittnet".

Kl 15.50

Presskonferens (Holmér) i sal 200.

Kl 16.10

SÄK har beviljats tillstånd att gå in i databasen i ärendet "Palme". Wranghult hade inte underrättats innan framställan till RPS gjordes.

Kl 16.40

Vranghult informeras att ████████ delgivits misstanke om delaktighet i mordet på Palme.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 19.45

███████ och ████████ hörda. De har alibi. Frigivna efter förhör.

Kl 20.25

Meddelas att ████████ och anhållits som misstänkt för delaktighet i mordet. Beslut av ca KG Svensson.

Kl 21.10

Wranhult informerar Krusell ang. ████████ Se bilada 14.

Kl 21:50

Krusell meddelar att ████████ inte förekommer i några register i Västtyskland.

Kl 21.35

Krinsp K-G Sjödin underrättar vakthavande vid Uppsalapolisen, Engblom, att ████████ inte förekommer i några register i Västtyskland.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se