Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-03-13 00:00:00860313_000000ASenast uppdaterad 2020-11-18

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 13 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 13 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 08.15

Wranghult beslutar on hämtning till förhör av följande person: ████████████████ Wranghult beslutar även om husrannsakan i ████████ utrymmen, för eftersökande av vapen. Tvångsåtgärderna skall dokumenteras på sedvanligt sätt.

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 11.50

Wranghult och ca KG Svensson diskuterar angående tvångsmedelstillämpning. Anm K 27.527-85. Se bilada 15.

Kl 12.00

Holmér och överåklagare Zeime diskuterar samma fråga.

Kl 12.23

Kommuniké 15 mars 1986 angående inställd presskonferens. Bilaga 16.

Kl 14:50

Holmér besöker KK 1, och lämnar information till tillgänglig personal.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 22.20

Wranghult meddelar att spaningsledningen kontaktats av ████████ (från ████████.████████) vilken omtalat att hon prejats av en vit/ljusgul Mercedes med reg.nr ████████. ████████ har under dagen medverkat vid BK:s förhör. Poliaskydd har ordnats genom KS:s försorg.

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se