Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1986-03-18 00:00:00860318_000000ASenast uppdaterad 2020-12-19

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 18 mars 1986.

Protokoll fört vid ledningsgruppen den 18 mars 1986

Protokollförare; krinsp K-G Sjödin

Kl 10.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 15.00

Återrapportering av vapen. Se bilaga 17.

Kl 17.15

Kommuniké till TT. Se bilaga 18.

Kl 19.00

Ledningsmöte. Se särskilt protokoll.

Kl 22.05

Wranghult beslutar, samt meddelar krkon Sivert Lindahl att:
1) Polispersonalen beväpnad med tjänstevapen. förstärkningsvapen finns lätt tillgängliga.
2) Anmalningsupptamning nattetid sker på plan 05.
5) Kontakterna med häktet intensifieras.
4) Allmänt skärpt vaksamhet.
Se bilaga 19

Stockholm som ovan

Karl Gustav Sjödin


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se