Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Tips om Christer Pettersson.

1986-04-09 00:00:00

Den 9 april 1986 lämnade Sture Danielsson anställd vid Rättspsykiatriska kliniken på Huddinge sjukhus uppgift om att Christer Pettersson var mycket lik fantombilden av ”skuggan”.

Polisinspektör Solveig H på KK1 tar emot tippset och skriver

Den 9 april 1986 M:4248 / KD:10402 Protokoll II:1 sid 5

Danielsson uppger Att krister Pettersson "Bajonettmannen" kallad är mycket lik skuggan. Pettersson satt på RPK sista gången för 10 år sedan. Han hade stuckit ner någon med bajonett. Pettersson är ca 40 år.

På uppslaget har antecknats: ”P lång – 190? – Farlig – psykop.”, ”Bra typ” samt ”Pri: 3”. Vidare finns en notering om att spaningschefen tagit del av uppslaget den 10 april 1986.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se