Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Förhör med Mårten Palmes flickvän Ingrid.

1986-04-24 19:50:00

den 24 april 1986 Kl. 19.50 T:9593-A Protokoll III:1 sid 33-36

Leif B och Gunnar H

Förhör hållet med Ingrid, född 620504-XXXX. Boende Vanadisvägen 42, 113 31 Stockholm. Telefon 08/33 XX XX. Förhöret hållet den 24 april 1986 19.50 på rikskriminalsektionen.

Ingrid delgavs att förhöret gälIde hennes iakttagelser den 28 februari 1986 då hon och fästmannen planerat ett biobesök på biografen Grand, Sveavägen 41, Stockholm.

Den 28 februari 1986 ringde Ingrid till fästmannens arbete för att prata om alldagliga ting. Syftet var inte att ringa för att prata om något biobesök, men under samtalets gång kom fästmannen in på om de tillsammans på kvällen skulle gå på bio. Man pratade då om filmen "Bröderna Mozart' eller "Mitt liv som hund". tror att klockan var ca 14.00.Not

Vid 17-tiden ringde Lisbeth Palme hem till Ingrid från sitt arbete. Ingrid tror att Lisbeth yttrat något om att hon snart skulle gå hem. Lisbeth Palme uppgav under samtalet att hon och Olof Palme eventuellt tänkte gå Och se filmen "Mitt liv som hund" och hon frågade då om Ingrid och fästmannen skulle följa med. Ingrid upplyste då Lisbeth Palme om att hon och fästmannen skulle gå och se "Bröderna Mozart”. Lisbeth sade även vid samtalet att hon och Olof tänkte gå på 19-förestälIningen. Hon upplyste Ingrid vidare, att hon skulle prata med Olof så att även de då kanske skulle gå och se "Bröderna Mozart". Samtalet avslutades tvärt då det ringde på Ingrids dörr, varför det inte pratades något mer om biobesöket.Not

Ingrid kommer inte ihåg om det var hon eller fästmannen som senare ringde. Hon kommer dock ihåg att man bestämt att träffas kl 20.50 på biografen Grand, Sveavägen.

Ingrid gick från bostaden till biografen Grand på Sveavägen. Hon kom fram till biografen kl. 20.40. Hon gick in i foajén och tog en filmtidning / krönika och strövade omkring inne i foajén för att se Om fästmannen eventuellt kommit. Eventuellt gick hon även ut på trottoaren och tittade. Hon stod sedan vid biljettluckan ut med väggen och tittade i tidningen.Not

Ca 20.55 såg hon Olof Palme i biljettkön och Lisbeth Palme stod vid sidan om denne. Ca två personer var före Olof Palme i biljettkön. På vägen fram till Lisbeth förklarade hon att fästmannen stod ute på trottoaren. Hon nickade även åt Olof, som stod lutad mot väggen i kön.

Ingrid uppger att innan hon såg Olof Och Lisbeth hade folk kommit ut från en film som då nyss slutat. Ingrid tror att det kan vara filmen "Bröderna Mozart" som nyss slutat. Denna uppgift är hon osäker på.

Ingrid uppger vidare att då hon gick till biografen, trodde hon att filmen började kl.21:00.

Då hon kom ut på trottoaren utanför biografingången, såg hon fästmannen stå och prata med två flickor. Själv tyckte hon sig känna igen den ena av flickorna varför hon började prata med henne.

Vad hon kommer ihåg heter den ena av flickorna Birgitta och den andra är för Ingrid okänd. Hon kommer aven ihåg att man stod och pratade om fiImen "Bröderna Mozart", som flickorna då varit och sett på 19-föreställningen.

Ingrid uppger att hon försökte få fästmannen att avsluta samtalet då hon ville gå in för att även se reklamfilm, varför man en kort stund senare gick in mot foajén för att gå in på biograf salongen. På väg in vet hon att fästmannen fick en chokladkaka av föräldrarna. Viken av dessa som överlämnade chokladkakan till fästmannen kan hon inte uppge.

Ingrid uppger att hon och fästmannen, som tidigare köpt biljetter, satt ca två tre rader ovanför Olof och Lisbeth Palme, vilka satt snett till höger framför dem.

Ingrid har inget minne av huruvida ljuset var tänt eller släckt då man kom in i salongen.

Hon såg inte något anmärkningsvärt under filmens gång. Då filmen slutat satt de kvar i sina bänkar för att avvakta att den värsta rusningen skulle vara över. Lisbeth och Olof Palme stod då en stund och väntade vid kortändan av deras bänkrad. Då de slutligen lämnade salongen var endast några strö människor kvar inne i salongen. Då de kom ut i foajén var där ganska mycket folk och hon kommer ihåg att en flicka ca 12 - 13 år kom fram till Olof Palme och säger "mer pengar till kulturen". Olof växlade några ord med flickan och uppgav att han själv inte kunde bestämma detta och de gick sedan vidare. Samtalet som Olof Palme hade med flickan vara bara en kort ordväxling, vilket skedde under tiden man förflyttade sig ut mot entrén.

Då man kom ut på trottoaren, gick man omedelbart till höger, kanske 5 - 6 m och under hela tiden som man gick, pratade man om filmen. Ingrid kommer ihåg att de stod utanför bokaffärens skyltfönster och att ljuset i fönstret slocknade under tiden som de stod där. Hon kommer även ihåg att Olof, fästmannen och hon själv stod framför skyltfönstret men även Lisbeth stod nog ganska nära fönstret.

Samtliga fyra gick sedan, en bit söder ut på trottoaren i riktning mot Gamla Stan, då Ingrid stannade och sade att hon var trött och helIre vile gå direkt hem. Fästmannen ville dock gärna gå och dricka te liksom Olof. Då Lisbeth också sa att hon var trött avgjorde detta saken. Man kom överens om att gå åt varsitt håll och fästmannen hade då frågat hur de skulle åka hem. Ingrid tyckte att man kunde gå, då vädret var så pass bra Och Ingrid och fästmannen skulle gå mot bostaden.

Ingrid och fästmannen vänder nu och går Sveavägen norr ut och omedelbart då man började gå, vänder sig Ingrid om och ser Lisbeth och Olof förflytta sig söderut, i armkrok vad hon kommer ihåg. Ingrid och fästmannen fortsätter sedan Sveavägen mot Odengatan.

Fästmannen Och Ingrid får skjuts av en polisbil upp till Sabbatsbergs sjukhus där de släpps in i ett mindre rum. Lisbeth och fästmannen pratar om vad man sett och båda är övertygade om att, en man som Lisbeth sett, stämde överens med den man som fästmannen tidigare sett utanför biografen.

Slutligen uppger Ingrid att det endast var vid tillfället, då hon pratade i telefon med Lisbeth Palme, som hon nämnde om biografbesöket på Grand. Hon hade heller inte tidigare innan samtalet med fästmannen pratat med någon annan människa om biobesöket.

Ingrid har i övrigt inget att tillföra utredningen i den aktuella delen varför förhöret avslutas klockan 21.30.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se