Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1987-02-02 00:00:00870202_000160Senast uppdaterad 2020-04-11

Sammanbrottet i förundersökningsledningen.

Cleas Zeime återgår i tjänst efter sjukskrivingen.

Riksåklagaren Sjöberg diskuterar med åklagarna hur man skall lösa situationen. Han anser, efter att även ha samrått med Romander, att en delad förundersökningsledning inte kan komma i fråga. Zeime tillkännager att han under alla förhållanden kommer att lämna förundersökningsledarskapet. Sjöberg vädjar till honom att under rådande förhållanden inte offentliggöra detta.

Ett nytt sammanträde hålls mellan polisledningen (Wranghult och Severin) och åklagarna angående det fortsatta utredningsarbetet. Polisen begär ånyo att förundersökningsledningen skall delas, vilket åklagarna vägrar att gå med på.

Hans Holmér kontaktar justitiedepartementet och förklarar att det är omöjligt för åklagarna och polisen att komma överens.

Justitieminister Wickbom, som under dagen förgäves sökt Cleas Zeime, kontaktar på kvällen Riberdahl och hör efter om hon anser att det finns förutsättningar för ett fortsatt samarbete mellan åklagare och polis. Hon svarar att enligt hennes bedömning gör det inte det.

Rikspolischefen Holger Romander och Riksåklagare Magnus Sjöberg får besked om att de skall närvara vid partiledaröverläggningarna nästa dag. På kvällen kallas de till Wickboms bostad. Olika förslag till hur samarbetsproblemen skall kunna lösas diskuteras

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se