Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1987-02-09 00:00:00870209_000160Senast uppdaterad 2020-11-26

UPPFÖLJNING AV STIG E OCH YVONNE N.

Yvonne Nieminen har förevisats ett fotografi från Expressen, på vilket Stig är avbildad de kläder han säger sig ha burit på Kvällen den 28/2 1986. Stig ansikte var maskerat vid konfrontationstillfället. Resultatet av denna konfrontation redovisas i separat förhörsprotokoll. E:15-1-C

E:15-1-B och E:15-1-C. ⇛

Margaretha A och hennes make Thomas har förhörts angående Stig besök i deras affär på Åland i mars månad 1996. Några nya uppgifter av vikt framkom ej vid dessa förhör. Förhören redovisas på separata förhörsprotokoll. EH:9981

KONTROLL AV ENGSTRÖMS UPPGIFTER AVSEENDE SIN NÄRVARO PÅ BROTTSPLATSEN.

Vid förhör med Engström den 25/4 1986 bereddes han tillfälle att i fotomontage över personer som uppehållit sig på brottsplatsen, peka ut de han igenkände. Engström reagerade för fotografier på Lars Jepsson, Helena Lähde, Karin Johansson samt Anders Björkman

Jan Andersson har förevisats samma fotosamling. Han reagerade för Engströms fotografi och lämnade även en redogörelse för den personens uppträdande på brottsplatsen.

I anledning av ovanstående torde det kunna hållas för visat att Engström uppehållit sig på brottsplatsen i enlighet med sin förhörsutsago.

YVONNE NIEMINENS MÖTE MED SPRINGANDE MAN PÅ DAVID BAGARES GATA

I dagsläget är det dock ogörligt att komma fråga närmare hur gärningsmannen var klädd. Det kan dock konstateras att minst 1 person varit klädd på ett liknande sätt som Engström. Det var den person som Nieminen mötte på David Bagares Gata. Frågan om detta var gärningsmannen går i dagsläget ej att besvara.

Stockholm den 9 februari 1987

Polis Håkan S


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se