Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Per K fastnar i tullen med bilen full av avlyssningsutrustning.

1988-07-01 00:00:00880601_000160

Polis Per K tog bilen och åkte på grönt i tullen där han emellertid blev stoppad och föremål för kontroll. På fråga av tullpersonalen vad det var för utrustning han medförde, svarade han att det var elektronisk avlyssningsutrustning.Han legitimerade sig som polis och visade även det rekommendationsbrev som han fått av Sandström. En tulltjänsteman ringde till SÄK:s ledningscentral i Stockholm för att med Sandström kontrollera att brevets innehåll även avsåg införsel av utrustningen. Han talade med person ”Anders”, som skulle återkomma efter kontakt med Sandström. Denne meddelade tullen via person ”Anders” att SÄK inte hade med utrustningen att göra.

””
YouTube: Ebbe The Movie 2008 del 2/2


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se