Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1989-06-07 00:00:00890607_000160Senast uppdaterad 2019-07-29

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson Dag 2.

Rättegången pågick 5 juni 1989 - 10 juli 1989.

Dom meddelades den 27 juli 1989.

Dag 2

Protokoll vid huvudförhandling.

Onsdagen den 7 juni 1989

Ordföranden informerar om lagreglerna som är tillämpliga för ordning och offentlighet vid brottmålsförhandling. Se protokollbilaga A

Det konstateras att hinder för att fortsätta huvudförhandlingen ej föreligger. Liljeros ställer frågor till Pettersson.

Som skriftlig bevisning åberopar Liljeros akt bil. 111 sid 1256-1259, 1261 och 1265.

Helin ställer kompletterande frågor till Pettersson.

Efter kort paus i förhandlingen föredrar Helin sid 65 och 66 i avd. 3 i akt bil. 117, vilka han åberopar som skriftlig bevisning.

Liljeros ställer ytterligare frågor till Pettersson.

Pettersson yttrar sig.

Det till kännares att med förhandlingen skall anstå till tisdagen den 13 juni 1989, kl. 09.30.

Vid enskild överläggning kl. 11.15 - 11.25 behandlas Pettersson s begäran om allmän rättshjälp.

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson dag 3.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se