Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1989-06-15 00:00:00890615_000160Senast uppdaterad 2019-07-29

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson Dag 5.

Rättegången pågick 5 juni 1989 - 10 juli 1989.

Dom meddelades den 27 juli 1989.

Dag 5

Protokoll vid huvudförhandling.

Torsdagen den 15 juni 1989

På fråga från ordföranden meddelar Liljeros: Försvaret hemställer att Lisbeth Palme matte höras i målet snarast möjligt - förslagsvis mandagen den 19 juni - då hörande eller försök till hörande av henne kan ha betydelse i häktningsfrågan.

Helin instämmer i försvarets begäran.

Vittnet Lena Å företräder och hemställer genom Helin att direkt utsändning i radio ej medges vid förhöret med henne.

Tingsrätten meddelar följande

BESLUT

Tingsrätten förbjuder att ljudet från den upptagning som sker av Sveriges Radio används innan förhöret med Lena Å är avslutat.

- - - - - - - - - -

Härefter hålles vittnesförhör med Lena Å Se bilaga B nr. 4

Vittnet Reine J företräder, varvid Helin förklarar att Jansson ej vill medverka i direkt utsändning i radio av förhöret med honom.

Tingsrätten meddelar beslut vad avser Reine med innehåll överensstämmande med meddelat beslut beträffande Lena.

Härefter hålles vittnesförhör med Reine. Se bilaga B nr. 5

Vittnet Agneta A företräder, varvid Helin meddelar att Agneta till honom förklarat att hon ej vill medverka till att förhöret med henne direkt utsänds i radio.

Tingsrätten meddelar beslut avseende Agneta med innehåll överensstämmande med meddelat beslut beträffande Lena

Vittnesförhör hålls med Agneta Se bilaga B nr. 6

Efter Lunchuppehåll tillkännages att huvudförhandlingen den 19 juni förändras såtillvida att förhöret med Lisbet Palme kommer att hållas kl. 09.30 och vittnesförhöret med Kjell F flyttas till kl. 14.30 samma dag.

Från parterna framställs ingen erinran däremot.

Almblad meddelar att Sigrid M ej önskar direkt utsändning i radio av förhöret med henne.

Tingsrätten meddelar beslut avseende Sigrid med innehåll överensstämmande med meddelat beslut beträffande Lena.

Vittnesförhör hälls med Sigrid. Se bilaga B nr. 7

Vittnesförhör hålls med Anders R. Se bilaga B nr. 8

Det tillkännages att med förhandlingen skall anstå till mandagen den 19 juni 1989, kl. 09. 30.

Tingsrättsförhandlingen mot Christer Pettersson dag 6.


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se