Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
1992-01-23 17:40:00920123_174000Senast uppdaterad 2020-09-17

Sigge Cedergren under mordkvällen

Den 23 januari 1992 kl.17:40 I:114079-3-A

Uppgiftsmottagare: Polis Thure N

I den hördes bostad

Fru X underrättades om, att förhöret ingår i förundersökningen kring mordet på statsminister Olof Palme.

Hon underrättades vidare, om att förhöret framför allt är föranlett av att hon vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme hade en lägenhet på Johannesgatan i Stockholm.

Fru X kommer fortsättningsvis i förhöret att kallas vid sitt tilltalsnamn

X uppger, att hon mycket väl är införstådd med vad förhöret gäller.

Därefter berättar hon, att det är riktigt att hon vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme hade en lägenhet på Johannesgatan i Stockholm. Den aktuella lägenheten var dock for ombyggnad / reparation, varför hon erhållit en så kallad evakueringslägenhet på Luntmakargatan 10nb, Stockholm.

Hon berättar därefter, att den lägenhet som hon disponerade på Johannesgatan i Stockholm, tillhörde Familjebostäder, och samma var förhållandet med lägenheten på Luntmakargatan 10.

X berättar därefter spontant, att vid tiden för mordet på statsminister Olof Palme, bodde hon i den evakueringslägenhet, som hon fått genom Familjebostäder, på Luntmakargatan 10.

Tillfrågad, hur länge hon bott på den senare adressen, uppgav var rätt så länge, det kanske rörde sig om närmare ett år.

Därefter berättar X att hennes dåvarande sambo Z även disponerade eller hade en lägenhet på Fredsgatan i Sundbyberg, men att han för det mesta vistades i hennes lägenhet på Luntmakargatan.

Hon berättar vidare, att hon mycket väl kommer ihåq fredagskvällen den 28 februari 1986, med anledning av att hon påföljande morgon tillsammans med Z skulle åka till hennes föräldrar i Nya Zeeland. Vidare berättar att det var första resa till hennes föräldrar, samt att de skulle åka från Arlanda lördag morgon den 1 mars klockan 08.00.

Klockan är nu 18.15 och X man. Y lämnar förhörsrummet.

X tillfrågades, om hon vid förhöret kan erinra sig vad hon gjorde den aktuella kvällen, det vill säga fredagen den 28 februari 1986. Hon uppger, att hon under kvällen packade sina väskor och kollade att allting var med, som hon uttrycker sig.

Spontant berättar därefter att hon är mycket flygrädd, varför hon hade svårt att gå till sängs den aktuella kvällen.

Hon uppger därefter, att någongång efter tjugoett, hörde hon att biobesökarna som brukade parkera sina fordon på Luntmakargatan. hämtade dessa och åkte ifrån platsen. Vidare säger X att eftersom vi bodde på nedre botten, så hördes ju allting mycket väl. Hon menar, att man hörde både folk prata och bilar som startade.

X berättar därefter, att hon den här kvällen inte hade sin hund att gå ut med, eftersom denne vistades på ett så kallat hundpensionat.

Spontant berättar X därefter att hunden var placerad på hundpensionatet för en tid av tre veckor, eftersom de skulle vara borta så länge.

Beträffande hunden, uppger X att hon ofta på sena kvällar brukade "rasta denne" i närheten av Johanneskyrka samt Johannes gamla brandstation, vilket hon nu inte gjorde den här kvällen, eftersom hunden var på ett så kallat hundpensionat.

Spontant uppger därefter X att hon är uppe och pysslar i sitt hem och bland annat kommer hon ihåg, att hon slänger bort en del blommor, så att inte dessa skall skräpa ner under deras tre veckor långa bortavaro. Hon berättar vidare, att strax efter tjugotre är det återigen folk ute på gatan som hämtar sina bilar, vilka de haft parkerade under den sena biografföreställningen.

Orginal


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se