Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
2020-06-10 09:30:00B00610_093000Senast uppdaterad 2020-12-22

Palmeutredningen läggs ner.

Åklagarmyndigheten och Polismyndigheten bjuder in till digital pressträff om Palmeutredningen, onsdag den 10 juni kl. 9.30.
Digital pressträff om Palmeutredningen

Digital pressträff om Palmeutredningen

Presentatör:

Välkomna till dagens pressträff där chefsåklagare Krister Petersson och spaningsledare Hans Melander kommer att berätta om palmeutredningen och åklagaren presenterar sitt beslut. Efter presentationen så följer en frågestund där reportrar som finns med på länk har möjlighet att ställa frågor till Krister Petersson. Då lämnar jag över till Krister Petersson, varsågod.

Krister Petersson:

Tack, God morgon. Nu kommer vi att presentera vårat åtalsbeslut och vilka slutsatser vi har dragit i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme och till stöd för min framställning så kommer vi att visa ett bildspel och även Hans Melander kommer att redogöra för delar av utredningen.

Jag tänkte börja med att gå igenom lite vilka beviskrav som råder för mig och som råder för en domstol. Jag är ju ingen domstol och det är domstolen som efter prövning av bevisning kommer fram till ett domslut och finner åtalet styrkt eller inte men åklagaren kommer in i ett tidigare skede utav rättsprocessen. Jag kan ju inleda förundersökningen om någon kan misstänkas för brott och om det förekommer anledning att ett brott har förövats så inleder jag en förundersökning och mitt första jobb är att bedöma om nån kan misstänkas för det är brottet skäligen misstänkas och kommer man upp i den misstankegraden skäligen misstänkt så kan vi våran verktygslåda börja användas, det vill säga säga att åklagaren kan anhålla en person skäligen misstänkt eller också om misstankarna starkare att anhålla honom eller henne på sannolika skäl.

Efter att åklagaren och polisen har genomfört en utredning, så ska ju få undersökning sammanställas och jag för att kunna väcka åtal måste då på, som man säger objektiva grunder kunna se fram emot en fällande dom ska finnas tillräckliga skäl för att väcka ett åtal

Och i slutändan så är det domstolen som avgör i skuldfrågan.

´

Beträffande den här utredningen så anser jag att jag kommit så långt som man kan begära utav utredningen och det är en som vi kommer att presentera här på förmiddagen idag är att vi kommer inte runt en person som en misstänkt gärningsman.

Och den personen är Stig Engström som vi har omnämnts i media som den så kallade Skandiamannen Eftersom Stig Engström är avliden så kan jag inte väcka åtal mot honom eller vidta några förhör med honom utan därför så beslutat att lägga ner förundersökningen med motiveringen att den misstänkte är avliden.

Jag ska be att Gans Melander berätta lite kring själva utredningen och dess dess bedrivande.

Hans Melander


  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se