Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
2018-10-28 23:21:20Fu_CP_3_2Senast uppdaterad 2019-06-07

Förundersökningen mot Christer Pettersson: Protokoll III:2.

Den 13 april kl, 20:35 E:4426 sid 7 - 8
Alf L 7 - 51
Den 13 april kl. 20:35 E:4426 sid 7 - 8 ⇛
Ljubisa N 52 - 86
Den 1 mars 1986 kl.04:55 E:23 sid 56 ⇛
Nicola F 91 - 103
Den 3 mars 1986 kl.18:37 E:13-1 Protokoll III:2 sid 91-92 ⇛
Den 25 mars 1986 kl.11:15 E:13-1-A Protokoll III:2 sid 93 ⇛
Anders B 104 - 123
Den 1 mars 1986 kl.02:25 E:13 sid 104 ⇛
Anders D 124 - 131
Den 1 mars 1986 kl.00:20 E:17 sid 124-125 ⇛
Charlotte L 132 - 141
Den 3 mars 1986 kl.16:55 E:17-4 sid 132 ⇛
Lena S 142 - 150
Den 3 mars 1986 kl.16:55 E:17-5 sid 142 ⇛
Ann-Charlott H 151 - 171
Den 3 mars 1986 kl.16:50 E:17-6 sid 151 - 153 ⇛
Leif L 172 - 204
Den 1 mars 1986 kl.12:15 E:17-1 sid 172 ⇛
Den 1 mars 1986 kl.20:05 E:17-1-A sid 173-174 ⇛
Jan A 205 - 224
Den 1 mars 1986 kl. 13:30 E:17-2 sid 205 ⇛
Den 1 mars 1986 kl. 21:35 E:17-2-A sid 206 ⇛
Inge M 356 - 386
Den 1 mars 1986 kl.09:20 E:107 sid 356 ⇛
Helena L 387 - 392
Den 2 mars 1986 kl.12:30 E:107-1 sid 387 ⇛
Lars J 479 - 553
Förhör med Lars. Den 1 mars 1986 kl.01:15 E:15 Protokoll III:2 sid 479
<Den 4 mars 1986 kl.10:50 E:15-A Protokoll III:2 sid 480
Yvonne N 554 - 565
Förhör med Yvonne. Den 2 mars 1986 kl.01:15 E:15-1 Protokoll III:2 sid 554-555
Förhör med Yvonne. Den 4 mars 1986 kl.16:30 E:15-1-A Protokoll III:2 sid 556
Ahmed Z 566 - 570
Förhör med Ahmed. Den 3 mars 1986 kl. 11:05 E:15-2 Protokoll sid 566
<Förhör med Ahmed. Den 13 mars 1986 kl. 07:05 E:15-2-A Protokoll sid 567

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se