Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Polisspåret


Machnowfallet.
1982-06-28 17:00:00 Uppdaterad:2019-05-31
Mötet i Norrköpings polishus.
1986-01-16 00:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
Jörgen B varnar om mötet i Norrköpings polishus.
1986-01-21 00:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
Polisman D och en kollega döms för misshandel.
1986-02-26 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-21
Polisman A skrivs ut från Södersjukhuset.
1986-02-28 11:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
Hans Holmér åker för att delta i Vasaloppet.
1986-02-28 12:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
Polisman A får besök av Thord A.
1986-02-28 15:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
Närradiosändning.
1986-02-28 16:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
Ingvar Carlsson träffar Carl Lidbom.
1988-04-08 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-29
Ebbe Carlsson bjuder Göran Berg på lunch.
1988-04-17 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-29
Anna Greta Leijon sammanträffar med Ebbe Carlsson.
1988-04-20 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-29
Anna Greta samtalar med Sten Andersson
1988-04-21 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-29
Anna Greta talar med Holger Romander.
1988-04-22 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-29
Anna Greta Leijon kallar till möte i justitiedepartementet.
1988-04-20 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-29
Sten Heckscher har ett kort samtal med Holger Romander.
1988-04-29 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-30
Ingvar Carlsson tar emot Carl Lidbom
1988-04-30 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-30
Anna Greta Leijons rekommendationsbrev till Ebbe Carlsson.
1988-05-04 00:00:00 Uppdaterad:2019-06-22
Tullkriminalen gör husrannsakan hos Polisman A.
1988-07-01 00:00:00 Uppdaterad:2019-01-01
4.1.3 Utredning om högerextremism inom polisen
2018-10-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-06-21
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman A
2018-10-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman B
2018-10-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman C
2018-10-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman D
2018-10-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
SOU 1999:88.4.3.2 Polisman E
2018-10-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
SOU 1999:88 4.3.3 Norrköpingsmötet.
2018-10-28 23:21:20 Uppdaterad:2019-01-01
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se