Mordet på Olof Palme

  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  

Spaningsledningen.

1. Hans Holmér

1 mars 1986 - 4 februari 1987

Hans Holmér var länspolismästare i Stockholm när han blev Spaningsledare han kvarstod som länspolismästare under arbetet som spaningsledare.

33 åringen och PKK

Han tvingades lämna Platsen efter PKK-fiaskot, där han också var i en allvarlig och öppen konflikt med Palmeutredningens åklagare.

Han blev senare expert hos FN i narkotikafrågor och var 1988-89 stationerad i Wien.

2. Ulf Karlsson

4 februari 1987 - 5 februari 1988

Var avdelningschef på rikspolisstyrelsen när han tog över som spaningsledare efter Holmér.

Han blev senare biträdande riks¬polischef.

3. Hans Ölvebro

5 februari 1988 - januari 1997

I oktober 1987 tillfrågades Hans om han ville ta över som spaningsledare i Palmeutredningen.

Hans fick 35 kriminalpoliser till sitt förfogande i utredningen.

Under Hans tid ägnades en stor del av polisarbetet åt Christer Pettersson.

Hans avgick efter intern kritik. Han har i efterhand sagt att tiden i Palmeutredningen var förlorade år i hans liv

Efter tiden i Palmeutredningen var Ölvebro chef för folkrätts- och krigsbrottskommissionen vid kriminalpolisen och var i början på 2000-talet krigsbrottskommissionens ende ledamot

4. Lars Jonsson

januari 1997 - november 1997

Han gick in som tillförordnad chef för Palmegruppen efter att hans Ölvebro lämnat utredningen. Han fortsatte jobba med utredningen under Stig Edqvist som biträdande spaningsledare.

5. Stig Edqvist

1997 - 2012

Var parallellt med rollen som utredningsledare även chef för svenska polisens identifieringskommission. Vilket gjorde att palmeutredningen i praktiken låg nere under tiden han ledde arbetet med att identifiera omkomna svenskar efter tsunamin i Thailand 2004.

6. Hans Melander

Hans Melander (2012–2013 och 2016–2020)

Han var chef för Krigsbrottskommissionen när han fick uppdraget att bli spaningsledare och skötte sedan båda uppdragen samtidigt.

Palme gruppen bestod då av 3 personer.

Dag Andersson

7, januari 2013 -

Spaningsledaren Dag Andersson menar att utredningen stod stilla på grund av resursbrist och avgick efter att ha krävt, men inte fått, utökade resurser.

STOCKHOLM Publicerad 2 apr 2018 kl 06.00 https://www.expressen.se/nyheter/palmegatan-knackte-de-maktiga-poliserna/
Hans Holmér kommer till ledningscentralen.
1986-03-01 10:50:00 Uppdaterad:2019-07-13
Sammanbrottet i förundersökningsledningen.
1987-02-02 00:00:00 Uppdaterad:2020-04-11
Sammanbrottet i förundersökningsledningen.
1987-02-03 00:00:00 Uppdaterad:2020-04-11
Sammanbrottet i förundersökningsledningen.
1987-02-04 00:00:00 Uppdaterad:2020-04-11
Hans Holmér avgår.
1987-03-05 00:00:00 Uppdaterad:2020-04-11
Förhör med receptionisten på Scandic Hotel i Borlänge.
1990-11-28 16:00:00 Uppdaterad:2020-11-18
Hans Holmér får eget program i TV4.
1993-02-16 00:00:00 Uppdaterad:2020-10-05
Tsunamin 2004.
2004-12-26 01:58:50 Uppdaterad:2020-06-13
Palmeutredningen läggs ner.
2020-06-10 09:30:00 Uppdaterad:2020-12-22
Palmeutredningen läggs ner. Forts.
2020-06-10 09:30:00 Uppdaterad:2020-12-22
Palmeutredningen läggs ner. Forts.
2020-06-10 09:30:00 Uppdaterad:2020-12-23
  SIDAN ÄR UNDER UPPBYGGNAD  
mpop@prispa.se