Mordet på Olof Palme.

1927-01-30 00:00:00270130_000160Senast uppdaterad 2022-07-10

Olof Palme föds på Östermalm i Stockholm.

Olof Palme föds 30 januari 1927 på Östermalm i Stockholm Olof Palme föddes i Svea Artilleriregementes församling på Östermalm i Stockholm och växte upp i familjens våning på Östermalmsgatan 36. Hans föräldrar var Gunnar Palme (1886–1934), verkställande direktör för försäkringsbolaget Thule (en post som tidigare även innehades av Palmes farfar Sven.) och Elisabeth von Knieriem (1890–1972). Farmodern Hanna von Born var av finlandssvensk adel och modern tillhörde en balttysk köpmannafamilj. Hennes farfars far, Alexander von Knieriem, adlades 1814 av den ryske tsaren. Familjen räknas inte till något av de baltiska ridderskapen. Elisabeth von Knieriem föddes i Livland och kom 1915 som flykting till Sverige.

Rumänska ambassaden.JPGNuvarande Rumänska ambassaden. Östermalmsgatan 36. Byggnadsår 1881-82, arkitekter Axel & Hjalmar Kumlien, byggherre och byggmästare D Forssell. Beboddes under 1900-talets förra hälft av Sven Palme
Av I99pema - Eget arbete, CC BY-SA 3.0, Länk


Olof Palme gifter sig med Lisbet Beck-Friis.