Mordet på Olof Palme.

1975-04-24 00:00:00750424_000160Senast uppdaterad 2022-08-11

Ambassadockupationen i Stockholm.

Aktionen inleddes klockan tolv på dagen torsdagen den 24 april 1975, då Kommando Holger Meins ur RAF intog Västtysklands ambassad på Skarpögatan på Gärdet i Stockholm. Ockupanterna, Hanna Krabbe, Karl-Heinz Dellwo, Lutz Taufer, Bernhard Rössner, Ulrich Wessel och Siegfried Hausner, tog ambassadpersonalen, däribland ambassadören Dietrich Stoecker, som gisslan, sammanlagt tolv personer.

Ambassaden omringades av polisen och förhandlingar inleddes. Kommando Holger Meins krävde att 26 fångar ur Röda armé-fraktionen (RAF) skulle släppas i Västtyskland, däribland Andreas Baader, Ulrike Meinhof, Gudrun Ensslin och Jan-Carl Raspe. Vidare krävde man fri lejd från ambassaden, tillsammans med den svenske Bonnambassadören Sven Backlund.

Den västtyske förbundskanslern Helmut Schmidt meddelade statsminister Olof Palme att man vägrade att ge efter för kraven. För att understryka allvaret i sina krav sköt Karl-Heinz Dellwo ihjäl två personer ur gisslan, militärattachén Andreas von Mirbach och handelsattachén Heinz Hillegaart och man hotade att skjuta en varje timme tills kraven uppfyllts.

Klockan 23.47 detonerade en trotylladdning inne på ambassaden, och ockupationen fick sitt slut. Man antar att laddningen exploderade av misstag.

De skadade ockupanterna, förutom Wessel som låg döende i en korridor, försökte fly från platsen men omhändertogs av svensk polis utanför ambassadområdet på svensk mark.

Strax efter det att ambassaden hade sprängts, påträffades Ulrich Wessel livlös på tredje våningen med svåra skallskador och splitterskador i huvudet och på kroppen. Han hade hållit i en handgranat som detonerat vid explosionen. Han fördes till Södersjukhuset där han avled kl. 01.30.

Siegfried Hausner transporterades till Karolinska sjukhuset med svåra brännskador

Den svenska regeringen beslutade med hänvisning till den nya terroristlagstiftningen att de Fyra kvarvarande skadade ockupanterna skulle utlämnas till Västtyskland redan under kommande natt. På natten transporterades terroristerna från olika sjukas till Arlanda där ett flyg väntade. Men läkaren som behandlade Hanna Krabbe ansåg att hon var för dålig för att transporteras. Anna-Greta Leijon åkte då till sjukhuset för att tala med läkaren man stod fast vid sin ståndpunkt att Hanna Krabbe inte kunde transporteras. De övriga var på Arlanda och efter ett par timmar började tiden för att sjukpersonal och annat skulle behövas bytas ut. Anna-Greta Leijon tog då transporten på hennes ansvar och verkställde transporten mot läkarens inrådan.

3 timmar försenad kunde DC3 lufta från Arlanda och en presskonferens hölls på Arlanda

En av dom 4 personerna bedömdes av en läkare att inte vara i den kondition att de personen borde flygas till Tyskland, och jag har därför beordrat flygningen av den personen till Tyskland.

YouTube: Anna-Greta Leijon.

Några dagar senare meddelade läkaren som behandlade Siegfried Hausner att man inte viste om Siegfried skulle överleva men tillståndet var så att läget inte skulle förvärras av en transport. Anna-Greta Leijon beordrade då att utvisningen skulle verkställas. Efter någon dag i Tyskland avled Siegfried Hausner

Relaterat.
Wikipedia: Ambassadockupationen i Stockholm 1975.
Youtube: Lägg ut!! Bo Holmström rapporterar från västtyska ambassaden.


Flygkapningen på Bulltofta.
Doris Hopp anhålls som skäligen misstänkt för grovt koppleri.