Mordet på Olof Palme.

1986-02-27 16:45:00860227_164500Senast uppdaterad 2022-07-24

Olof Palme går ut för att köpa en Kostym.

Olof Palme lämnar sin arbetsplats och går på egen hand för att köpa en kostym. Han besöker varuhuset PUB och Ströms herrekipering och är tillbaka på sin arbetsplats 17:45.

PUB 2007 1

SÄPO: 15.30 gjordes en iakttagelse i anslutning till Rosenbad. Det är den enda observationen som bedömts kunna utgöra ett led i en övervakning vid Olof PALMEs arbetsplatser. En man stod på Fredsgatans norra sida mitt emot Rosenbads kvarteret och uppfattades ha intresset riktat mot det kvarteret. Uppgiften är i sig tvetydig men platsen är från observationssynpunkt intressant. En person som rör sig något utmed gatan kan i den positionen hålla uppsikt dels över ev utpasserande på Fredsgatan och dels över utpasserande från Rosenbads huvudentré, samtidigt som det går att undvika att vara i blickfånget för ev bevakningsmän vid huvudingången. Observationen är också Intressant då den ligger vid en tidpunkt då Olof PALME kunde förväntas lämna arbetsplatsen. Värdet av iakttagelsen ökar också i belysningen av andra observationer som är gjorda senare samma dag.
Händelse: UL åkte buss förbi Rosenbad. En man stod på Fredsgatan norra sida mittemot järndörren.
Signalement: Man, ca 35-37 år, ca 190 cm lång. Blond med dragning åt rött, kortklippt. Huvud/ansikte: Liknar "SKUGGAN". Kraftig (bredaxlad) Klädsel: Blå täckjacka lite ljusare än marinblå, stusslång. Övrig: "Gorillastil".

WPU M:2812

SÄPO: Efter arbetsdagens slut lämnade Olof Palme Rosenbad utan livvakter ca kl. 16.45, för att ge sig ut i city och inhandla en kostym. Ca kl 17 observerades Palme av en modefotograf på varuhuset PUB. Palme verkade stressad och rörde sig i ett i förhållande till omgivningen jäktat tempo. I rulltrappan upp till plan två observerades en man som på samma jäktade sätt tog sig upp till samma våningsplan som Palme. Mannen höll sig på ett avstånd från PALME som möjliggjorde en kontroll av dennes rörelser utan att för den skull själv löpa risk att bli avslöjad inför objektet.
Signalement: Man, ca 185 cm lång. Hårfärg ljusare än cendré, kortklippt. Kraftig kroppsbyggnad. Klädsel: Stusslång jacka troligen blå.

WPU D:2775

SÄPO: Ytterligare en iakttagelse den 27 februari som kan sättas i samband med ovan relaterade händelser gäl ler en observation som är gjord i Sergelarkaden strax före kl 18. Uppgiftslämnaren som mötte och passerade Palme på promenad genom Sergelarkaden lade märke till en man san på ca 25 meters avstånd gick efter Palme. Mannen gick med bestämda steg och utan att se sig omkring som vanliga flanörer. Folk fanns i området men ingen som på samma planmässiga sätt gick efter Palme.
Händelse: UL mötte Palme som bar på en påse. En man verkade följa efter Palme på cirka 25 meters avstånd.
Signalement: Man, 32-36 år, 190 cm lång. Ljus hårfärg med dragning åt rött, nästan tonat. Litet huvud, mörka ögon, kantigt ansikte, skäggstubb. Muskulös. Klädsel: Stusslång jacka som var ljusare än byxorna, blå jeans. Övrigt: Vältränad, bag.

Patricio som är tecknare gör en teckning av mannen han såg följa efter Olof Palme, han får sen göra en s.k. fantombild, Fantombilden publiceras vid en presskonferens som Hans Holmér håller den 24 mars 1986.

Fantombild nr. 12.

WPU D:1336

SÄPO: Samtliga tre redovisade iakttagelser den 27 februari uppvisar en samstämmighet i signalementet som gör att man inte kan utesluta att observationerna gäller en och samma person. Samtidigt som observationerna gjordes under PALMEs promenad i city, gjordes en iakttagelse utanför familjen PALMEs bostad i Gamla Stan.

A:11544

Inga-Lena W: Torsdagen den 27 februari 1986 han bl a besökt PUB och Ströms (Kungsgatan/Sveavägen) där han inhandlar en kostym. Han hade återkommit till kanslihuset omkring kl 17:45 och stannat där 10-15 minuter [MASKAT] hade då varit kvar och med honom.

T:8270

Ann-Marie W: Palme berättade att han skulle bege sig till PUB eller Ströms för att inhandla en kostym. Han hade då varit själv.
Ann-Marie W hade lämnat Rosenbad vid 17-18-tiden och då var Palme inte där (hade inte kommit tillbaka). Inte heller denna kväll gjorde Ann-Marie W några ”speciella" iakttagelser utanför Rosenbad.

T:8518


Olof Palme besöks av Kubas ambassadör.
Iakttagelse: Palmes bostad.