Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 15:15:00860228_151500Senast uppdaterad 2022-05-16

Olof Palme i möte med den norske ambassadören.

Inbokat möte med Norges ambassadör Oscar Vaernö. Vaernö är inte hörd och inga samtalsanteckningar finns över mötet.

Olof Palme och Vaernö fikade i personalens kafferum tillsammans med övrig personal. De satt dock ensamma vid ett bord för sig själva.

De lämnade också lokalen före de övriga och gick då till Palmes tjänsterum.

Vid förhör med Hans Dahlgren framkommer en uppgift om att Vaernö till denne sagt att han uppfattade Palmes humör vid mötet som strålande.


Polisman A får besök av Polis Thord A.
Närradiosändning.