Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 18:55:00860228_185500Senast uppdaterad 2022-05-21

Iakttagelse: Västerlånggatan.

En kvinna blir mellan kl. 18.55 och 19.05 förföljd av en man på Västerlånggatan. När kvinnan stannar, stannar också mannen. När kvinnan går in i en fruktaffär följder mannen efter in. Därefter upphör förföljandet. Kvinnan har genom passfoto, kunnat konstateras uppbära vissa likheter med Lisbet Palme.

SÄPO: Oaktat att själva beteendet framstår som amatörmässigt eller i sin helhet kan vara en ren slump, kan det inte uteslutas att det kan ha varit ett led i en övervakning där man tagit fel person, vilket man blivit varse efter att i fruktaffären fått tillfälle att närmare konfrontera sig med objektet.

Signalement: Man, 50 år. Gråsprängt hår. Klädsel: Grågrön rock med skärp. Övrigt: Bar på bag.


Olof Palme ringer Mårten Palme.
19 föreställningen av Bröderna Mozart börjar.