Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 19:10:00860228_191000Senast uppdaterad 2022-06-07

IM 19:10 AL 1799

86-02-28 19:10*
HK : 11
HÄNDELSE: FYLLERI  OMRÅDE: 12N ADRESS: CST
SIGN: AL
ANMÄLARE:[MASKAT]
ANTECKNINGAR:

ÅK:59 PATRULL: 1799
BEORDRAD:      19:10* AL
KLAR PÅ PLATS:   19:10* AL
AVSLUTAT:      20:40* AL
ANTECKNINGAR:   
ÅTGÄRD:       MINNESANTECKNING / PM
ANTAL GRIPNA:    01


Polisman A får besök av Per A.
Christer Pettersson kommer till T-Centralen.