Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 19:25:00860228_192500Senast uppdaterad 2022-06-07

IM AL 19:25 1798

86-02-28 19:25
HK : 11
HÄNDELSE: FYLLERI  OMRÅDE: 12N ADRESS: CST
SIGN: AL
ANMÄLARE:[MASKAT]
ANTECKNINGAR:

ÅK:59 PATRULL: 1799
BEORDRAD:      19:25 AL
KLAR PÅ PLATS:   19:25 AL
AVSLUTAT:      20:45 AL
ANTECKNINGAR:   
ÅTGÄRD:       MINNESANTECKNING / PM
ANTAL GRIPNA:    01


IM 19:22 QR 2150, 2110
IM 19:27 QR 1160