Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 19:30:00860228_193000Senast uppdaterad 2022-06-07

IM 19:30 MB 1773

86-02-28 19:30*
HK : 11
HÄNDELSE: FYLLERI  OMRÅDE: 12N ADRESS: CST
SIGN: MB
ANMÄLARE:RAXEN
ANTECKNINGAR:

ÅK:59 PATRULL: 1773
BEORDRAD:      19:30* AL
KLAR PÅ PLATS:   19:50* AL
AVSLUTAT:      20:50* AL
ANTECKNINGAR:   
ÅTGÄRD:       MINNESANTECKNING / PM
ANTAL GRIPNA:    01


IM 19:27 QR 1160
IM 19:41 AO 1590