Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 19:57:00860228_195700Senast uppdaterad 2022-06-07

IM 19:57 QR 0

86-02-28 19:57
HK:34
HÄNDELSE: TRAFIKHINDER OD OMRÅDE: 14J ADRESS: SYSSLOMANSG-FRIDHEMSG
SIGN: QR
ANMÄLARE: [MASKAT], POSTEN 08-7812154/7512160 
ANTECKNINGAR: PB HINDRAR POSTBILAR VID POSTKONTORET 12 

ÅK:65 PATRULL: 0
BEORDRAD:      19:57 QR
KLAR PÅ PLATS:   19:57 QR
AVSLUTAT:      19:57 QR
ANTECKNINGAR:    GK
ÅTGÄRD:       ÖVERL TILL LVO/VD/ANNAT
ANTAL GRIPNA:    00


IM 19:56 SQ 1180
Walkie-talkie observation på Tunnelgatan.