Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 20:00:00860228_200020Senast uppdaterad 2022-06-05

Polisman A får besök av Göran S och Per H.

Vid 20:00 - 21:00 tiden fick Polisman A besök av två kollegor, Göran S och Per H från Norrmalmspolisen. På kvällen arbetade Göran S och Per H i radiobil 1227, "jollebil" till piket 1230.

Göran S mins dåligt besöket hos Polisman A på mordkvällen, men han hade talat med kollegan Per H och kommit fram till att de jobbade ”civilt” den kvällen och var hemma hos polisman A. Även om minnena var väldigt diffusa kom han ihåg att A var dålig och bar morgonrock. På frågan ”kan du komma ihåg hur han rörde sig?” svarade Göran S: ”Han gick som en 95-åring, små steg och framåtböjd på grund av smärta i magen. Det liksom det är den enda bild jag har av han.” Såvitt Göran S kom ihåg var det ingen annan där samtidigt. Han mindes inte varför man besökte polisman A.

(Göran S ringde till polisman A på natten och berättade om mordet. Skälet till att han ringde var bl.a. att de fick sitta och vänta en del. Han hade träffat A bara någon enstaka gång efter mordet i augusti/september -86 flyttade Göran S från Stockholm).

Per H besökte polisman A på mordkvällen, men Per H mindes inte exakt när. Han var för övrigt inte helt säker på att det var mordkvällen. De körde målad polisbil men var civila. Polisman A gick i morgonrock och var skröplig, han hade varit inne och opererats, Per H kom inte ihåg för vad. Han trodde att anledningen till besöket var att Göran S, som i likhet med polisman A var skjutinstruktör, skulle diskutera någon sådan angelägenhet med polisman A. Besöket kanske varade en halvtimma.

Göran S och Per H tjänstgjorde alltså i 1227 på mordkvällen och deltog i spaningarna på mordnatten.


Walkie-talkie observation på Tunnelgatan.
Olof Palme ringer Bo Toresson och Sven Aspling.