Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 20:18:00860228_201800Senast uppdaterad 2022-06-08

IM 20:18 HZ 1170

86-02-28 20:18
HK:11
HÄNDELSE: FYLLERI OMRÅDE: 12Q  ADRESS:SVEAV 52, RIVIERA
SIGN: HZ
ANMÄLARE: PSL
ANTECKN.: 

ÅK:59 PATRULL: 1170
BEORDRAD:      20:19 HZ
KLAR PÅ PLATS:   20:30 MX
AVSLUTAT:      20:59 KZ
ANTECKNINGAR:    LOB T VD1
ÅTGÄRD:       MINNESANTECKNING/PM
ANTAL GRIPNA:    01

IM 20:10 SS 7580
18-föreställningen av "Gå och se" slutar.