Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 20:35:00860228_203510Senast uppdaterad 2022-05-25

Jan och Marie-Loise ser paret Palme lämnar bostaden.

Jan och Marie-Loise går Västerlånggatan norrut. När de passerar Yxsmedsgränd kommer paret Palme ut ifrån sin port. Jan och Marie-Loise möter paret Palme och när de befinner sig i höjd med hotell Lord Nelson vänder de sig om och ser då paret Palme fortsätta Västerlånggatan söderut.

Under tiden som Marie-Loise står på Västerlånggatan vid hotell Lord Nelson ser hon en person, som står på Västerlånggatan, utanför nummer 24 vid gränden, Ignatiigränd, hon har inte uppfattat personen mer än flyktigt och kan inte säga huruvida det var en man eller kvinna. Hon ser samtidigt receptionisten inne på hotell Lord Nelsson och hon ser även att receptionisten är ensam. Receptionisten skall vara en kvinna med ljust uppsatt hår.

Z:8119 FUP III sid 5 - 9
Z:8119-1 FUP III sid 9 - 12


Paret Palme lämnar bostaden.
Stefan och Kent ser paret Palme gå in Yxsmedsgränd.