Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 21:00:00860228_210000Senast uppdaterad 2022-06-06

Filmerna Amadeus och Ran börjar.

Filmerna "Amadeus", 29 betalande åskådare och "Ran", 33 betalande åskådare börjar.

(GMP: Palme står inte längre i biljettkön.)


Olof Palme köper biljetter.
Observation på restaurant Vera.