Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 21:12:00860228_211200Senast uppdaterad 2022-06-08

Björn Rosengren träffar Olof Palme i salongen.

TCO-ordföranden Björn Rosengren kom tillsammans med sin hustru Agneta till biografen Grand strax innan filmen började. De stannar mittför bänkrad 7 eller 8 för att ta av sig ytterkläderna innan de steg in i raden eftersom de var ganska fullsatt. En man i bänkraden sade att det inte behövdes och de gick in i raden där Björn går före och sätter sig till höger om sin fru. Just som han sätter sig ned vänder sig Olof Palme om och säger Hej varpå alla skakar hand med varandra.

Björn sitter så att han ser emellan Lisbet och Olof Palme. Palme säger sedan ”Du Björn jag har talat med Kjell-Olof, han tar kontakt efter Köpenhamn, så slipper vi skälla på varandra i massmedia.” Björn halv står då över Palme och Lisbet Palme säger "Prata inte jobb nu”.

Han har sedan sådan uppsikt över Palmes att han ser att de äter choklad.

Beträffande personer runt dem uppger Rosengren att bredvid honom själv sitter en flintskallig man i 35-40 årsåldern och bredvid hans fru sitter en flicka 18-25 år. Till vänster om Palme sitter en man i 50-60 årsåldern med kraftigt ansikte och till höger om Lisbet sitter en flicka. Sonen Mårten lägger Rosengren inte märke till. Något annat i omgivningen har han inte lagt märke till.

L:1114 FUP III:1 sid 85-86

Lisbet Palme: I biografsalongen kände de igen TCO-ordföranden Björn Rosengren som de också hälsade på.

T:116


Paret Palme går in i salongen.
Bröderna Mozart: Huvudfilmen börjar.