Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 21:27:00860228_212700Senast uppdaterad 2022-06-08

IM 21:27 JH 2110, 8152

86-02-28 21:27
HK : 12
HÄNDELSE:KONTR, FYLLERI, RATT-  OMRÅDE: 13B ADRESS: VANADISPL 4
SIGN: JH
ANMÄLARE: E
ANTECKN.:

ÅK:52 PATRULL: 2110
BEORDRAD:      21:27 JH
KLAR PÅ PLATS:   21:45 AO
AVSLUTAT:      22:44 JH
ANTECKNINGAR:   
ÅTGÄRD:       ANM/PRIMÄRRAPP VD
ANTAL GRIPNA:    01

ÅK:54 PATRULL: 8152
BEORDRAD:      21:27 JH 
KLAR PÅ PLATS:   21:45 AO 
AVSLUTAT:      22:45 SS
ANTECKNINGAR:    BESIKTNING FÖRELÄGGANDE
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00

IM 21:24 SS 7560
33-åringen samtalar med tre flickor på Café Mon Chéri.