Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 21:35:00860228_213500Senast uppdaterad 2022-06-08

IM 21:35 KZ 1340

86-02-28 21:35
HK : 37
HÄNDELSE:TRANSP PERS/ESK  OMRÅDE: 12P ADRESS: VD1 >>>> TNE SABB
SIGN: KZ
ANMÄLARE: 1340
ANTECKN.: FYLLA FRÅN VD1 TILL TNE SABB

ÅK:64 PATRULL: 1340
BEORDRAD:      21:35 KZ
KLAR PÅ PLATS:   21:43 AT
AVSLUTAT:      21:43 AT
ANTECKNINGAR:   
ÅTGÄRD:       UTFÖRT
ANTAL GRIPNA:    00


33-åringen samtalar med tre flickor på Café Mon Chéri.
IM 21:35 SS 7614