Mordet på Olof Palme.

1986-02-28 21:44:00860228_214400Senast uppdaterad 2022-06-08

IM 21:44 GJ 1735, 1150

86-02-28 21:44
HK : 10
HÄNDELSE:EFTERLYST OMRÅDE: 12T ADRESS: [MASKAT] 
SIGN: GJ
ANMÄLARE: E
ANTECKN.: [MASKAT] 

ÅK:67 PATRULL:1735
BEORDRAD:      21:44 GJ
KLAR PÅ PLATS:   21:45 GJ
AVSLUTAT:      22:25 HZ
ANTECKNINGAR:
ÅTGÄRD:       ANMÄLAN/PRIMÄRRAPP, KRIM/CV
ANTAL GRIPNA:    01

ÅK:54 PATRULL:1150
BEORDRAD:      21:44 GJ
KLAR PÅ PLATS:   22:45 GJ
AVSLUTAT:      22:19 AT
ANTECKNINGAR:
ÅTGÄRD:       BITR ANNAN PTR
ANTAL GRIPNA:    00


IM 21:41 AO 1150
IM 21:48 ÅT 0